A.R.E.I.

A.R.E.I.
en verlichtings- kringen

Geüpdate 03.2022*

Het A.R.E.I. bepaalt de regels voor de elektrische installatie. Je moet deze verplicht in acht nemen voor elke nieuwe installatie, volledige renovatie en uitbreiding.

Deze regels garanderen jouw veiligheid en stellen je in staat doeltreffender in te spelen op al je uitrustingsnoden.

A.R.E.I.

*Pas op, het A.R.E.I. zal veranderen op 1 juni 2023. Voor alle actuele informatie verwijzen we u graag door naar de website van de FOD Economie.


Het A.R.E.I. en verlichtingskringen

De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektriche installatie.

De kringen

Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm2 en beveiligd met een automaat van max. 16 A (in verdeelkast). Een woning moet minstens 2 kringen bevatten. Alle verlichtingskringen moeten voorzien zijn van een aardingsdraad.


Advies van Legrand

 • Verlichtingskringen
  Voorzie ten minste één verlichtingspunt in elk vertrek. Buiten voorziet je een verlichtingspunt boven elke toegang: hoofdtoegangsdeur, dienstdeur...
 • Ontstekingspunten
  Voorzie in elk vertrek ten minste één ontstekingspunt nabij elke toegang, op een hoogte tussen 0,90 m en 1,30 m. In gangen en loopzones mogen de ontstekingspunten worden uitgevoerd met traditionele schakelaars met of zonder dimmer, of met een automatische schakelaar met bewegingsdetectie.
 • Om de uitbreiding van jouw installatie te vergemakkelijken, moeten de 2 geleiders beschikbaar zijn op elk bedieningspunt. Op die manier kunt u later intelligente schakelaars installeren.

Het A.R.E.I. en kringen met contactdozen

Kringen met contactdozen

De kring wordt bekabeld met draden van 2,5 mm2 en in de kast beveiligd met een automaat van max. 20 A.
Je mag maximaal 8 contactdozen per kring installeren Voor het aantal contactdozen moet je rekening houden met de meervoudige contactdozen die in dezelfde behuizing gemonteerd zijn, volgens deze verdeling:

 • een sokkel met 2 mechanismen telt voor 1 contactdoos.
 • een sokkel met 3 mechanismen telt voor 1 contactdoos.
 • een sokkel met 4 mechanismen telt voor 1 contactdoos.

Opmerking: Indien er een lichtpunt is aangesloten op deze kring, telt dit voor een contactdoos.
 

Dubbele en drievoudige contactdoos.
Dubbele en drievoudige contactdoos.

Gespecialiseerde kringen

De volgende apparaten moet door aparte kringen worden gevoed:

 • wasmachine
 • droogkast
 • vaatwasser
 • oven
 • fornuis
 • centrale verwarming

Plaatsing van de contactdozen

In vertrekken zonder vochtrisico moeten de contactdozen zodanig worden geplaatst dat de as van hun contacthulzen zich minimaal 15 cm boven de afgewerkte vloer bevindt.

Vertrek Aantal geaarde contactdozen
Woonkamer 1 per 4 m2 met minimum van 5
Slaapkamer 3
Keuken 6, waarvan 4 in het werkvlak
Andere vertrekken van meer dan 4 m2, behalve WC 1

 


Advies van Legrand

 • Het aantal geaarde contactdozen per vertrek Voorzie een minimum aantal geaarde contactdozen in elk vertrek volgens de onderstaande tabel. Zo verzekert je jouw comfort maar ook jouw veiligheid, door overbelasting van meervoudige contactdozen te vermijden.
 • Naast contactdozen voor communicatie (telefoon, internet, USB), is het raadzaam minstens 1 contactdoos 2P+A te voorzien.
AREI

Het A.R.E.I. en de aardverbinding

Een goede aarding is een absolute voorwaarde opdat de differentieelschakelaar zijn beveiligingsfunctie kan verzekeren. Voorts moeten de volgende elementen worden verbonden met de hoofdaardingsklem:

 • alle metalen leidingen en structuren van het gebouw (hoofdequipotentiaalverbinding).
 • alle metalen leidingen (koud en warm water, afvoer, verwarming, gas enz.), metalen sanitaire voorzieningen op de vloer, andere elementen zoals metalen deurkozijnen en alle aardgeleiders.

Badkamers en natte ruimten moeten voorzien zijn van een lokale equipotentiaalverbinding die is verbonden met de aardingsklem van het verdeelbord. De hoofdaardingsklem zit ofwel in het verdeelbord met het hoofdaardingsklemmenblok, of apart.

het A.R.E.I. en de aardverbinding

De beveiligingsvolumes

Het A.R.E.I. definieert in de badkamer 4 beveiligingsvolumes: 0, 1, 2 en 3. deze bepalen de plaatsing van de elektrische kringen en apparatuur als volgt:

de beveiligingsvolumes
    Volumes
Materiaal Beveiligingsmateriaal 0 IPx7 1 IPx5 2 IPx4 3 IPx1
Wasmachine Klasse 1        
Verwarmingstoestellen Klasse 1        
Klasse 2        
Verlichting Klasse 1        
Klasse 2        
ZLVS 12 V AC (1) (1) (2)  
Vaste verwarming Kasse 1        
Schakelaar          
ZLVS 12 V AC   (1) (1) (2)
Contactdoos 2P+A          
Contactdoos scheerapparaat (20 tot 50A) Scheidingstransformator        
Scheidingstransformator          
Leiding     (3) (3)  
Aansluitdoos     (4) (4)  
 1. Scheidingstransformator buiten de volumes 0, 1 en 2.
 2. De spanning kan worden verhoogd tot 25 V.
 3. Beperkt tot de voeding van de apparaten die zijn toegelaten in deze volumes.
 4. Voor directe voeding van een apparaat.

Klasse 1: huishoudapparaten, convectoren, wandlampen, verlichting geaard.
Klasse 2: "dubbel geïsoleerde" elektrische apparaten die niet moeten worden geaard.

Niet toegestaan     
Toegestaan    

Het A.R.E.I. en de beveiliging van de kringen

De kringen verdelen de elektriciteit over heel uw woning vanuit de verdeelbord. Het A.R.E.I. verplicht voor elk van de kringen de aanwezigheid van een beveiligingsapparaat in de verdeelbord: automaat of smeltveiligheid. Alle kringen moeten kunnen worden geïdentificeerd.

De voornaamste zijn...

Bevailiging-en-kringen

1 - Verlichtingskringen
Deze voeden alle verlichtingsarmaturen
> Automaat 16 A of zekering 10 A
Minimale doorsnede van de geleiders 1,5 mm2

2 - Kringen met contactdozen
Deze voeden alle contactdozen, behalve die welke specifiek voor één toestel zijn bestemd
> Automaat 20 A of zekering 16 A
Minimale doorsnede van de geleiders 2,5 mm2

3 - De kookkring
Deze voedt het contactdoos of de kabeluitgang voor het kookfornuis of de kookplaat
> Automaat 40 A of zekering 32 A
Minimale doorsnede van de geleiders bij éénfasige voeding 6 mm2

4 - Gespecialiseerde kringen 
Elke kring voedt één enkele contactdoos, bestemd voor één enkel apparaat: wasmachine, vaatwasser, droogkast, oven, diepvriezer, badkamerconvector, verwarmingsketel...
> Automaat 20 A of zekering 16 A

5 - Verwarmingskringen 
Deze voeden alle vast elektrische verwarmingstoestellen
> Automaat 20 A (4500 W max.) of zekering 16 A (3500 W max.) voor doorsnede 2,5 mm2


Ik maak een lijst van wat ik nodig heb

De apparaten van Legrand zijn "modulair”. Ze hebben standaardafmetingen en kunnen allen op dezelfde manier op de rails van uw verdeelkast worden bevestigd. Alleen de breedte verschilt, deze wordt gemeten in aantal modules.

Alle apparaten zijn voorzien van een etikethouder voor hun identificatie, en een duidelijke en volledige aanduiding van hun kenmerken.

lexic

1 - Kringbeveiligingsapparaten

Om oververhitting te vermijden en brandgevaar te voorkomen, moet de stroomsterkte die door de draden gaat, worden beperkt op basis van hun doorsnede in mm2. Deze functie wordt verzekerd door automaten of zekeringen van het juiste kaliber die aan het begin van elke kring worden geïnstalleerd, bv.: 1 automaat van 20 A voor een kring met 8 contactdozen met een geleider van 2,5 mm2 doorsnede.

AREI-Automaat

2 - Persoonsbeveiligingsapparaten

Alle differentieelschakelaars (met een gevoeligheid van 30 mA en 300 mA), in combinatie met de aarding, detecteren stroomlekken die zijn toe te schrijven aan isolatiefouten en voorkomen elk risico op elektrocutie door onmiddellijk de voeding van de betreffende kring te verbreken Een differentieelschakelaar met een gevoeligheid van maximum 300 mA moet in het begin van de installatie aangebracht worden.

Differentieelschakelaars van 30 mA garanderen bovendien een zeer doeltreffende extra beveiliging door bij toevallige aanraking van een spanningvoerende draad door een persoon, onmiddellijk de stroom te verbreken; hun aanwezigheid is verplicht voor alle kringen, toegelaten in badkamers en de kringen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines.

AREI-Differentieel

3 - Bliksembeveiligingsapparaten

De netoverspanningsbeveiliging en de telefoonoverspanningsbeveiliging beschermen uw gevoelige apparatuur tegen de gevolgen van blikseminslag: één inslag kan al genoeg zijn om deze te beschadigen, ook in zelden getroffen gebieden.

AREI-Bliksem

4 - Verbruiksbeheerapparaten

 • Dag-/nachtschakelaar
  Als u een tellerkast met nachttarief hebt, schakelt de dag-/nachtschakelaar uw waterverwarmer automatisch in tijdens de periodes met verlaagd tarief.
 • Programmeerbare schakelklok
  Hiermee kunt u de bedrijfstijden van uw apparaten instellen (bijvoorbeeld wasmachine, droogkast, verwarming...).
AREI-Schakelklok

5 - Verlichtingsbeheerapparaten

Afstandsschakelaar of teleruptor
Hiermee kan dezelfde verlichting via verschillende drukknoppen op verschillende plaatsen worden aangestoken en gedoofd. Deze wordt aanbevolen vanaf 3 bedieningspunten.

AREI-Teleruptor

5.1 - Afstandsdimmer

Hiermee kunnen één of meerdere lichtpunten worden ontstoken, gedoofd en gedimd via drukknoppen op verschillende plaatsen in de woning.

Afstandsdimmer

5.2 - Tijdrelais

Hiermee kan de verlichting van een slechts kort bezochte ruimte of vertrek (kelder, garage...) worden ontstoken met een drukknop en automatisch worden gedoofd De tijdsduur is instelbaar van 30 seconden tot 10 minuten.

Tijdrelais

5.3 - Schemerschakelaar

Hiermee kan, via een buiten geplaatste fotoelektrische cel, een verlichting automatisch worden ingeschakeld bij het vallen van de avond en gedoofd bij dageraad.

AREI-schemerschakelaar

Ik koop het materiaal aan

Kies uw materiaal zorgvuldig. Dit moet in overeenstemming zijn met de technische normen die gelden voor uw type installatie, maar ook met de functies en de uitvoeringen die u hebt gekozen.

De draden

Gebruik geïsoleerde starre koperen draden in de volgende kleuren:

Nulleider: verplicht blauw
Aarde: verplicht tweekleurig groen/geel
Fase: elke andere kleur (geen blauw, groen of geel, vaak rood, bruin of zwart)

Opmerking:
Als er geen nulleider is, mag de blauwe draad als fase worden gebruikt. De koperen doorsnede van de draden wordt bepaald door het soort kring. Veel gebruikte doorsneden zijn: 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2 en 6 mm2.

 


De kabelbuizen

Voor een inbouwinstallatie moeten uw draden door een kabelbuis worden getrokken.

trekkabel
Voor grote lengten kiest je liefst een kabelmantel met trekdraad.
  Max. aantal draden      
Diameter van de kabelbuis 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2
16 mm 5 4 2 0
20 mm 6 6 4 2
25 mm 10 8 6 4

​Plaatsingswijze voor LS-Leidingen (laagspanning)

Plaatsingswijze VOB/VOBs/VOBst XVB XFVB VGVB
In een kunststof- of metalen buis ja ja ja ja
In niet-metalen en ontbrandbare plinten ja ja ja ja
Opbouwmontage nee ja ja ja
Ingebouwde in muren, zonder buizen* nee ja ja nee

(*) Verticale en horizontale trajecten


​Advies van Legrand

Om hun identificatie te vergemakkelijken kan draden van verschillende kleuren gebruiken voor de retourleidingen van lampen en andere stuurleidingen (oranje of paars).

retourleiding

Inbouwdozen

Kies inbouwdozen voor 1, 2 of 3 mechanismen. Voor holle- of gemetselde wanden.

holle-wand
Holle wanden (vb. gipsplaten)
luchtdichte-inbouwdoos-holle-wand
Luchtdichte inbouwdozen voor holle wanden (vb. gipsplaten)
metselwerk
Metselwerk

Aftakdozen

De aftakdozen kunnen worden ingebouwd in holle of gemetselde wanden of opgebouwd in zolder en kelderverdiepingen.

aftakdoos
Aftakdoos (waterdicht, opbouw)

Aansluitklemmen

De zonder gereedschap aansluitbare klemmen (Nylbloc auto) zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten naar gelang de draaddoorsnede en het aantal aan te sluiten draden.

klemmen
2 draden - 3 draden - 5 draden - 8 draden

 

Ik laat mijn installatie keuren

Nadat de installatie gefinaliseerd is moet deze gekeurd worden.

Een elektrische keuring is verplicht in 3 gevallen:

 1. Bij een nieuwe installatie
 2. Bij een belangrijke wijziging, uitbreiding of verzwaring van de installatie
 3. Bij een verkoop van de woning

Wilt u meer weten over hoe de keuring verloopt en welke documenten u nodig heeft? Lees hier alles wat u moet weten over de keuring van uw elektriciteit.